De verkeerde dingen achterwege laten tilt de sfeer op en is een hele verbetering.
De 4 grote relatie-vernielers zijn:
. kritiek
. een muur bouwen
. verdediging
. verachting